ಮುಖಪುಟ

Last modified at 24/02/2020 11:36 by System Account

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​
​​ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ
ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560091​​

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ 
WEL COME TO CENTERAL RELIEF COMMITTEE​​ ​ ​

​​

ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ ತರ​ಭೇತಿಗಳು  ​​ಕ್ರೀಡೆಗಳು​
​​​​​

 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್​​ ರೂಮ್‍  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-22634300 ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷು​ ಸಹಾಯವಾಣಿ 10581 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ​​​