ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ # 49, ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

080- 22384134-35, 22384134-206 & 080-22341135

ಐಎಲ್ಎಂಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080- 22269631
ಇ-ಮೇಲ್: helpdeskdmg@Karnataka.gov.in

ಇ-ಮೇಲ್

dirmines@gmail.com & dir-mines@karnataka.gov.in

  • ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರುಪದನಾಮದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಇ-ಮೇಲ್
ಡಾ. ವಿ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೋಹರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ನಿರ್ದೇಶಕರು080 - 22384134 Ext (200)dirmines@gmail.com
ಡಾ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ )080 - 22384134 Ext (222)addmindmg@gmail.com
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಖನಿಜಾಡಳಿತ)080 - 22384134 Ext (207)qlmindmg@gmail.com
ಎಚ್ ಪಿ ಹರೀಶ್ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)080 - 22384134 Ext (215)ddpmdmg1@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಎನ್ ಸುಮತಿಮುಖ್ಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ080 - 22384134 Ext (231)cheifchemistdmg@gmail.com
ಶ್ರೀ ಡಿ. ಬಿ ಯುವರಾಜ್ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ-ಗಣಿ(ಪ್ರಭಾರ)080 - 22384134 Ext (216)-mlsdmg1@gmail.com
ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜೆ ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ರಮ್ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ-ಮರಳು080 - 22384134 Ext (217)sandcellmines@gmail.com
ಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ080 - 22384134 Ext (215)aobillsdmg@gmail.com


ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿವಿಭಾಗದ ಹೆಸರುದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಇ-ಮೇಲ್
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಇ-ಸೆಲ್080 - 22384134 Ext (207)no.ecelldmg@Karnataka.gov.in
ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಕಾನೂನು080 - 22384134 Ext (249 & 204)lawofficer.dmg@gmail.com
ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಸ್ಕ್ವಾಡ್080 - 22384134 Ext (213)-
ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಯೋಜನೆ080 - 22384134 Ext (203)ddpmdmg1@gmail.com
ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಇ-ಸೆಲ್ (ಐಎಲ್ಎಂಎಸ್ - ಹೆಲ್ಪ್‌ಡೆಸ್ಕ್)080 - 22384134 Ext (243)helpdeskdmg@Karnataka.gov.in
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ080 - 22384134 Ext (231)-
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರುಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ವಿಭಾಗ080 - 22384134 Ext (201)dirmines@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಕಟ್ಟಡ080 - 22384134 Ext (223)-
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ080 - 22384134 Ext (245)-
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಹುಂಡಿ080 - 22384134 Ext (299)aobillsdmg@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುನಗದು080 - 22384134 Ext (232)aocashdmg@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಡಿಸಿಬಿ-ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ080 - 22384134 Ext (246)dcbdmg@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಡಿಸಿಬಿ-ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ080 - 22384134 Ext (226)-
ಅಧೀಕ್ಷಕರುರವಾನೆ080 - 22384134 Ext (224)dmgdispatch238@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಆಡಳಿತ-ಎ080 - 22384134 Ext (230)estadmg@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಆಡಳಿತ-ಬಿ080 - 22384134 Ext (211)est.admg@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ080 - 22384134 Ext (235)dirmines@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ080 - 22384134 Ext (210)qlmindmg@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕರುರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್080 - 22384134 Ext (240)-
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕು080 - 22384134 Ext (241)-
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಸ್ಟೋರ್ಸ್080 - 22384134 Ext (228)storesectionvk@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಪದನಾಮಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಇ-ಮೇಲ್
ಬಳ್ಳಾರಿಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ರಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.08392-275633addmindmg@gmail.com
ಮೈಸೂರುಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, 1 ನೇ 'ಡಿ' ಕ್ರಾಸ್, 'ಐ' ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ (ದತ್ತಗಳ್ಳಿ), ಮೈಸೂರು 5700228212-343045jdsz-dmg-ka@nic.in
ಬಾಗಲಕೋಟೆಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುನಂ. 63 / ಎ, ಬೃಂದಾವನ ಸೆಕ್ಟರ್, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 58710308354-236534dmgbagalkot@gmail.com
ಬಳ್ಳಾರಿಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಪರ್ವಾಜ್ ಪ್ಲಾಜಾ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 583201, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ08394-226814dddmghospet@gmail.com
ಬೆಳಗಾವಿಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುನಂ .68, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರೋಡ್, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ 59001008312-428042ddbelgaum123@gmail.com
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕೊಯಿರಾ ಅಂಚೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 562110080-22866620ddbangalorerural@gmail.com
ಚಾಮರಾಜನಗರಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 57131308226-224373ddchamrajnagar@gmail.com
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೇಲಾ ಗೇಟ್, ಬಿ.ಎಲ್.ಗೌಡ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಸಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 577201084914-220507dddmgcta@gmail.com
ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಜುಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಕದ್ರಿ, ಮಲ್ಲಿಕತ್ತ.ಮಂಗಳೂರು 575001, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 08242-429932ddman-dmg-ka@nic.in, mines.n.geo.mng@gmail.com
ಕಲಬುರ್ಗಿಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಮಿನಿ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 27, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ 5808472-222637dddmgglb@gmail.com
ರಾಮನಗರಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 562159 ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 562159080-27274099ddkandmgka@gmail.com
ತುಮಕೂರುಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಖನಿಜ ಭವನ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ,ತುಮಕೂರು 5721040816-2970155ddtumkur@gmail.com,
ಉತ್ತರಕನ್ನಡಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುನಂ .977, ರಾಮಕೃಪ, ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ 581301, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ08242-429932ddkar.dmg@gmail.com
ಬಳ್ಳಾರಿಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಮಂಡಳಿ ಮಹಡಿ, ಕಂಟೊನಮೆಂಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿ 58310408392-242941sgmmbly@gmail.com
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿವಿ.ವಿ ಟವರ್ಸ್‌, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560001 ​080-22866620seniorgeologistbu1@gmail.com
ಬೀದರ್ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿನಂ.8 6 33, ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಬೀದರ್ 59540108482-233125sgbid-dmg-ka@nic.in
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿನಂ.ಸ 9, 2ನೇ ಮಹಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 56210208156-277022sgchikkaballapura@gmail.com
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೆ.ಎಮ್.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 57710108262-220039sgchikmagalur@gmail.com
ದಾವಣಗೆರೆಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿನಂ.1948 / 1, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ 57700508192-231492sgdavdmg123@gmail.com
ಧಾರವಾಡಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಡಿ.ಸಿ.ಆಫೀಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ 58000108362-745639sgdha-dmg-ka@nic.in , seniorgeologistdharwad@gmail.com
ಗದಗಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಗದಗ08372-220586sggaddmg@gmail.com
ಹಾಸನಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಸ್ತೆ, ಆರ್‌ಟಿಒ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಸತ್ಯವಂಗಲ, ಹಾಸನ 57320108172-297351sghassan10@gmail.com
ಹಾವೇರಿಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜಿ.ಮಾಗವಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಹತ್ತಿರ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಾವೇರಿ 58111008375-232356sghav-dmg-ka@nic.in , sgdmg.hav@gmail.com
ಕೊಡಗುಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.11ಎ ಲೇನ್, ಮಡಿಕೇರಿ 57120108272-228523dmgkod@gmail.com
ಕೋಲಾರಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಪಿ.ಸಿ.ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಕೋಲಾರ 56310108152-243547sgkol-dmg-ka@nic.in, sgkolar@gmail.com
ಕೊಪ್ಪಳಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತಳ ಮಹಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ 58323108539-221285sgkop-dmg-ka@nic.in, sgdmgkoppal@gmail.com
ಮಂಡ್ಯಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿನಂ.1566, ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 57140108232-221369dmgmandya@gmail.com
ಮೈಸೂರುಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಗನಚುಂಬಿ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು 57002308212-561240sgmmysore@gmail.com
ರಾಯಚೂರುಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿನಂ.1 4 156/165/181, ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ಐ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-226297dmgsgraichur@gmail.com
ಶಿವಮೊಗ್ಗಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿA.C ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,2ನೇ ಮಹಡಿ,ಬಾಲರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 57720108182-221647sgshivamogga@gmail.com
ಉಡುಪಿಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿರಾಜತಾದ್ರಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ 5761040820-2572333sgdmgudupi@gmail.com
ವಿಜಯಪುರಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು,ವಿಜಯಪುರ 58610408352-252546sgbijdmgka@gmail.com
ಯಾದಗಿರಿಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ,2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೊಠಡಿ ನಂ. ಎ 15,ಯಾದಗಿರಿ08473-253708sgdmgyadgir@gmail.com
Last modified at 12/11/2021 16:26 by dmguser

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

Top