​​​​​​

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001

​​ದೂರವಾಣಿ: 080-22215601/22215602 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್​)

ಇಮೇಲ್​: dyesdept@gmail.com


ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ​

​​ಕೆಳಭರಣ​

​​