ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ( ಇಡಿಸಿಎಸ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

GOK > EDCS > Kannada > BangaloreOne
New Icon ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ
Last modified at 16/02/2021 11:03 by System Account

​​​​​

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ


ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಐಸಿಟಿ (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ, ‘ಏಕೈಕ-ನೆಲೆ-ವಹಿವಾಟು’ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.  ಈ ಯೋಜನೆಯು 2ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗೀ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

G2C & B2C ಸೇವೆಗಳು

ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಹುಮುಖೀ G2C & B2C ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ನಾಗರೀಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ.  B2C ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಕಾರದ ಇ-ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

​B1 ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ G2C ಮತ್ತು B2C ಸೇವೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕವೂ ನಾಗರೀಕರು ಕೆಲವು G2C ಮತ್ತು B2C ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ :-

  • ಸರಕಾರದ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಿಕೆ.
  • ನಾಗರೀಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ.
  • ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಅನುಕೂಲಗಳ ವೆಚ್ಚನಿಯಂತ್ರಿತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
  • ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.) ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಖಾಸಗಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಸೇವಾ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಎಸ್.ಎಲ್.ಎ) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀಡುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

ಸೇವೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರುಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು

ಸರಕಾರದಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ.

ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ

 

 ​

 

 

 

1

ಬೆಸ್ಕಾಂ

1

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ

 

 

 

2

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಠೇವಣಿಯ ಪಾವತಿ

 

2

ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ

3

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ

 

3

ಬಿಬಿಎಂಪಿ

4

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

 

 

5

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

 

 

6

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

 

 

7

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

4

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್

8

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ

 

5

ಸೆಲ್ ಒನ್

9

ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ದ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ

 

6

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

10

ಸಂಚಾರೀ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ

 

 

 

11

ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ

 

7

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿ

12

ಅರ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ (ಎಆರ್ ಎನ್ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು

 

8

ಬಿಎಂಟಿಸಿ

13

ಮಾಸಿಕ ಪಾಸುಗಳ ನವೀಕರಣ

 

 

 

14

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ

 

9

ಗೃಹ

15

ದಾಖಲುಗಳ ದೃಢೀಕರಣ

 

10

ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ

16

ಮುಂಗಡ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

11

ಪಿ.ಯು.ಸಿ

17

ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

18

ಅಂಕ ಮರುಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

19

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

20

ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 

 

 

21

ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕೋರಿಕೆ

 

 

 

22

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  - ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ

 

 

 

23

ಮರುಎಣಿಕೆ – ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ

 

12

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

24

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

 

 

ನಾಡಕಛೇರಿ

25

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

 

 

 

26

ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

27

ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಪ್ರವರ್ಗ – )

 

 

 

28

ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ)

 

 

 

29

ಓಬಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಕೇಂದ್ರದ)

 

 

 

30

ವಸತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

31

ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

32

ಗೇಣಿ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

33

ವಿಧವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

34

ಜೀವಂತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

 

 

 

35

ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

36

ಮರುವಿವಾಹ ರಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

37

ಭೂಮಿ ರಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

38

ಬದುಕಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

39

ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

40

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

41

ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

42

ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

43

ಸಣ್ಣ/ ಅತಿಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

44

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

45

ಕೆನೆಪದರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

46

ಭೂಮಿ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

47

ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

48

ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

49

ನಿವಾಸೀ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

50

ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ

 

 

 

51

ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ

 

 

 

52

ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ

 

 

 

53

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಯೋಜನೆ

 

 

 

54

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ

 

 

 

55

ಮೈತ್ರಿ

 

 

 

56

ಮನಸ್ವಿನಿ

 

13

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

57

ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

58

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

59

ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿನ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

 

 

 

60

ದೂರ-ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ-ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

 

 

 

61

ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ. ದೂರಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು

 

14

-ಸಂಗ್ರಹ

62

ಬಿಡಿಎ ಹರಾಜು ಪಾವತಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

15

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತಿತರ 

ಕೆಲಸಗಾರರಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

63

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಾರರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

16

ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ

64

ಸೇವಾ

 

 

 

65

ಆಯ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ತಂಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ

 

 

 

66

ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ

 

17

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

67

ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಬರಖಾಸ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

 

 

 

68

ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

 

18

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

69

ಮತಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಣಿಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ

 

 

 

70

ಮತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುವಿಕೆ

 

 

 

71

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ

 

19

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

72

ವಾಹನಗಳ ಆರ್.ಸಿಸಾರಾಂಶ ದಾಖಲು ವಿತರಣೆ

 

 

 

73

ವಾಹನಗಳ ಡಿ.ಎಲ್ಸಾರಾಂಶ ದಾಖಲು ವಿತರಣೆ

 

20

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

74

ವಾಹನ ಕದ್ದ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆದ ವರದಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

 

21

ಯು..ಡಿ

75

-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು

 

 

 

76

-ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ವಿವರಗಳ ಇಂದೀಕರಣ

 

22

ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠ

77

ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠದ ತಿರುಮಲ ವಸತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ

 

23

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜುಇಲಾಖೆ

78

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

 

 

 

79

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ

 

 

 

80

ಇಪಿಐಸಿ/ಯುಐಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

 

 

 

81

ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮ್ಮತಿ ನೋಂದಣಿ  

 

 

 

82

ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪನ್ ವಿತರಣೆ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

 

 

83

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕೊಪನ್ ವಿತರಣೆ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

24

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

84

ಬಿ.ಡಿ.. ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತ ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

25

ಕೆ.ಎಸ್...ಬಿ

85

ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

86

ಅಂಕ ಮರುಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

87

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

 

88

ನಕಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕೋರಿಕೆ

 

 

 

89

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕೋರಿಕೆ

 

 

 

90

ಅಂಕ ಮರುಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕೋರಿಕೆ

 

26

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

91

ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

 

27

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪೆಲೆಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್

92

ಕೆಎಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮರುಭರ್ತಿ

 

 

 

93

ಕೆಎಪಿಟಿ  ಸೇವೆಗಳು

 

28

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 

ವಸತಿ ನಿಗಮನಿಯಮಿತ

94

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದುಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ

 

 

 

95

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

 

28

ಒಟ್ಟು

96

 

 

 

ಉದ್ದಿಮೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ.

ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ

1

ಟಾಟಾ ಟಿಲಿ ಸೇವೆಗಳು

1

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ


2

ಐಡಿಯಾ

2

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ


3

ಏರ್ ಟೆಲ್

3

ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ
4

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ


4

ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಷೂರೆನ್ಸ್ (ಐಎನ್ ಜಿ)

5

ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಮಾಕಂತು ಪಾವತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ


5

ವೋಡಾಪೋನ್

6

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ


6

ನಮಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ

7

ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಯ ಮಾರಾಟ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ8

ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
9

ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು
10

ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ
11

ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ12

ಆರ್....ಟಿ  ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಮಾರಾಟ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ13

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

7

ರಿಲೈಯೆನ್ಸ್

14

ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

8

ಏಟ್ರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್

15

ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗಳು


9

ಏರ್ ಸೆಲ್

16

ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ


10

ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್.

17

ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

11

ಮೋಬಿಕ್ವಿಕ್

18

ಮೋಬಿಕ್ವಿಕ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್  ಸೃಷ್ಟಿ / ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಿಕೆ


12

ಇಇಎಸ್ಎಲ್

19

ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ
20

ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
21

ಎಲ್ಇಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ
22

ಎಲ್ಇಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
23

ಫ್ಯಾನ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ


13

ಎಂ.ಗಾಡಿ

24

ಎಂ.ಗಾಡಿಗಾಗಿ ಚಂದದಾರಿಕೆಯ ನವೀಕರಣ

ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ


ಒಟ್ಟು

2413

ಒಟ್ಟಾರೆ

120
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಬಿಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ಕೇಂದ್ರಸ್ಥ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032

22955428

2

ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ

ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆ, ಬಿಡಿಎ ಸಿ.ಎ.ಸೈಟು, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560054

22955513

3

ವಿಜಯನಗರ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040

22955408

4

ಬನಶಂಕರಿ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070

22955463

5

ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560047

22955492

6

ಕೋರಮಂಗಲ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-560034

22955487

7

ಸದಾಶಿವನಗರ

ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 9ನೇ ಮೇನ್, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560080

22955490

8

ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ

ಖಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079

22955509

9

ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್

ಕೆಇಬಿ & ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560096

22955494

10

ಬನಶಂಕರಿ

ಬಿಡಿಎ ಪಾರ್ಕ್, ಆಂಜನೇಯನಗರ, ಎಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಲೇಔಟ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085

22955507

11

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್

19ನೇ ಮತ್ತು 20ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿಡಿಎ ಸೈಟ್ ಬೂತ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560078

22955511

12

ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಡಿಎ ಸೈಟ್ ಬೂತ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560010

22955413

13

ಕೆಂಗೇರಿ

ಬಿಡಿಎ ಸೈಟ್ ಬೂತ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560060

22955498

14

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

ಆರ್.ವಿ.ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಗಣ, 2ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮೇನ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560078

22955498

15

ಏಕೋಬನಗರ

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬಿಟಿಎಂ 2ನೇ ಹಂತ, ಏಕೋಬನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560076

22955496

16

ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ

ಎಸ್-7, ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560017

22955440/441

17

ಬನಶಂಕರಿ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560070

22955460/461

18

ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560084

22955435/436

19

ಜಯನಗರ

ಬಿಎಂಪಿ ಆಫೀಸು, 9ನೇ ಮೇನ್, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560011

22955450/451

20

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

ಎಸ್-6, ಉಪವಿಭಾಗ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560078

2295455/456

21

ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಮ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಛೇರಿ, ಎ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

22955465/466

22

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560003

22955415/416

23

ನಾಗರಬಾವಿ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560072

22955470

24

ಕೋರಮಂಗಲ

ಎನ್.ಜಿ.ವಿ., ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-560095

22955481

25

ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.07, ತಳಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

22955485

26

ರಾಜಾಜಿನಗರ

410, ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಪಾ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ.ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560010

22955410/411

27

ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ, 1ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032

22955425/426

28

ಶಾಂತಿನಗರ

ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560025

22955445/446

29

ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.4, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021

22955475

30

ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆ

ಇ-1, ಉಪವಿಭಾಗ, #1, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಟ್ಟಡ, 9ನೇ ಮೇನ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560045

22955430/431

31

ವಿಜಯನಗರ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಂ.ಐ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.(ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಖಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ), ಬೆಂಗಳೂರು-560040

22955405/406

32

ಯಶವಂತಪುರ

ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560022

22955420/431

33

ಇಂದಿರಾನಗರ

ಶಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 & 49, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560038

22955483

34

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್

ನಂ.33, ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್, ನಾಗನಾಥಪುರ, ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-560010

22955480

35

ಇಎಲ್ ಸಿಐಎ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸರ್ವೇ ನಂ.7 (ಪಿ), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ- ಪಶ್ಚಿಮ ಹಂತ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-100

22955540

36

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ

ಬಿಇಎಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಕಛೇರಿ, ಹಳೇ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560097

22955545

37

ಲಗ್ಗೆರೆ

ನಂ.56, ಡಿ.ಎಂ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಎದುರು, ರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58

22955527

38

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್, ಲಗ್ಗೆರೆ

ನಂ.41, ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58

22955521

39

ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ

ನಂ.48, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್, ಶ್ರೀರಾಂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಎದುರು, ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-97

22955524

40

ನೆಲೆಗಡರೇನಹಳ್ಳಿ

ಸೈಟ್ ಸಂ.2, ಸರ್ವೇ ನಂ.21/2, ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೆಲೆಗಡರೇನಹಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-73

22955547

41

ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ

ನಂ.46, ಶಿವಸಾಯಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಚರ್ಚ್ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-32

22955402

42

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ

ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಡಿಪೋ, ನಂ.21, ಬೆಮೆಲ್, 5ನೇ ಹಂತ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-58

22955553

43

ಹನುಮಂತನಗರ

ನಂ.759, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-94

22955560

44

ಯೆಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್

1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಯೆಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-64

22955551

45

ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್

ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 34

22955517

46

ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್.

ಬಿಡಿಎ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಬಿಡಿಎ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದೆ, 9ನೇ ಮೇನ್, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 43

22955568

47

ರಾಜಾಜಿನಗರ

ರಾಜಾಜಿನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, 3ನೇ ಮೇನ್, 44ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 10

22955566

48

ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ

ಆಲದಮರದ ಪಾರ್ಕು, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 79

22955562

49

ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ

ಗಾಯತ್ರಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ(ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ), ಹಳೇ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560079

22955414

50

ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇ ಔಟ್ (ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯ)

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ 1ನೇ ವಲಯ, 24ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955519

51

ಅರಕೆರೆ

ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ(ಕಂದಾಯ), ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಅರಕೆರೆ ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ (ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ), ಬೆಂಗಳೂರು

22955570

52

ಜಯನಗರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.169, 30ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭೈರಸಂದ್ರ, ಉಷಾ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದುರು(ಹಾಪ್ಕಾಂ ಹತ್ತಿರ), ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955508

53

ಮಹದೇವಪುರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಮಹದೇವಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 48

22955544

54

ಎಸ್.ಕೆ. ಗಾರ್ಡನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.61, #79, 7ನೇ ಮೇನ್, ಐಟಿಐ ಲೇಔಟ್, ಬೆನ್ಸನ್ ಟೌನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಎಸ್.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 46

23552288

55

ಜಯನಗರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ, 38ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 10ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ (ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಎದುರು), ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955510

56

ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್

ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22355575

57

ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.128, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾರ್ಕ್, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955412

58

ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್

ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955442

59

ಗಾಂಧೀನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.94, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾರ್ಕು, ಗಾಂಧೀನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955442

60

ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.96, ಹಳೇ ಜಿಮ್ ಕಟ್ಟಡ, 1ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕಾಳಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

23523044

61

ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.121, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, 4ನೇ ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955457

62

ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.120, ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಪಕ್ಕ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955454

63

ಜಯನಗರ, 4ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಹಡಿ, 34ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 28ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955512

64

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮಿನಿ ಅರಣ್ಯ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಹಂತ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮಿನಿ ಅರಣ್ಯ (ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955462

65

ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.47, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955433

66

ಎಲ್.ಆರ್. ಬಂಡೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.32, ಎಲ್.ಆರ್.ಬಂಡೆ ಬಿಡಿಎ ಪಾರ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು

22955422

67

ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೇಯ್ನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.78, ಲೈಬ್ರರಿ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಬಳಿ, ಹೇಯ್ನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22955434

68

ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.171, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಹಿಂದೆ, 7ನೇ ‘ಎ’ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬಿಟಿಎಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955464

69

ಆವಲಹಳ್ಳಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.158, ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ವಾರ್ಡು, ಬಿಡಿಎ ಪಾರ್ಕು, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560085

22955403

70

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ

ಮಲೇಮಹದೇಶ್ವರ ಮಾಹಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಾರ್ತಾ ಭವನ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಮಿನೋಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018

22955404

71

ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10

22955407

72

ಯೆಲಹಂಕ ಹಳೇ ಟೌನ್

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.1, ಹೊಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಯೆಲಹಂಕ ಹಳೇ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560064

22955561

73

ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಕೇಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲೋಯರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003

22955505

74

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕೇಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003

22955424

75

ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಕೇಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಅರಮನೆನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.35, ಚೇತನ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿ, ಮಾರುತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು - 560054

22955417

76

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕೇಂದ್ರ

ಸಂ.166, ಹೌಸುಜಾಸ್ ಮಾಲ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560003

22955477

77

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕೇಂದ್ರ

ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಹೈವೇ (ಬಿಇಎಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ), ಮಾರುತಿನಗರ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560094

22955437

78

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ

ಸಂ.15, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತ, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560050

22955552

79

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ

 

80

ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ

 

81

ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮಿನಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.36, ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560054

22955429

82

ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.13, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 57

22955563

83

ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನಗರ ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

84

ಜೀವನಹಳ್ಳಿ

ಸಂ.59, ನ್ಯೂ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560043

22955484

85

ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ

ಸಾಲಿಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಡೈರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

22955486

86

ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.126, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560040

22955486

87

ದೇವಸಂದ್ರ

ಹಳೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ಡಿಕೆ ಮೋಹನಬಾಬು ಹೌಸ್ ಪಕ್ಕ, ಸಿದ್ದಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ದೇವಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 036.

 

88

ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ

ನಂ.41, ಸುಬ್ಬರಾಮ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪಕ್ಕ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004

22955476

89

ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಲೇ ಔಟ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.195, ಕೊತ್ತನೂರು, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 7ನೇ ಹಂತ, ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಲೇ ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560078

22955459

90

ನಾಗಪುರ

ಎಮ್ಎಲ್ಏ ಕಚೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 67, 12 ನೇ ಮೇನ್ ರೊಡ್, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಯೂನಿವರ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಬಾಗ), ನಾಗಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086

22955443

91

ಚಂದ್ರಗಿರಿ

ಪಾಲಿಕೇ ಸೌಧ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560072

22955444

92

ಕ.ಆರ್.ಪುರಂ ಮಿನಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಪಿ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳುರು-560036

22955603

93

ವರ್ತೂರ್ ಮಿನಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ ಎದುರು, ಗುಂಜೂರು- ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವರ್ತೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-560087

28538807

94

ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ (ಕುಂದಳಹಳ್ಳಿ)

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.86, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರು, ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಕುಂದಳಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560037

22955601

95

ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಮಿನಿ

ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎದುರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ, ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560094

22955607

96

ಹಲಸೂರು ಮಿನಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:90, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಎಮ್.ಇ.ಜಿ ಗೇಟ್, ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಎದುರು, ಕಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-560008

22955604

97

ನಾಗರಬಾವಿ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072

23211795

98

ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.145, ನ್ಯೂವ್ ಮಡ್ರನ್ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು, ಮಿನರ್ವಾ ವೃತ್ತ,ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004

22955608

99

ಸದ್ಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚೆ ರೋಡ್, ಸುದ್ಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560029

22955606

100

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ತಾನ (ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್)

ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್, ವಾರ್ಡೆ ನಂ;77, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560020

22955621

101

ಕಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್, ಕನಕದಾಸ ಲೇಔಟ್, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560084

22955631

102

ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂ ಕಚೇರಿ, ವಾರ್ಡ ನಂ:39, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಟಿ.ದಾಸರ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560057

22955609

103

ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ  ಮಿನಿ

ಸಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಚರ್ಚ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560061

22955614

104

ವಸಂತನಗರ ಮಿನಿ

ನಂ.1, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೆಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560052

22955635

105

ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ ಕೇರ್ ಎದುರು, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ ಬಸ್ ಟಾಪ್ ಪಕ್ಕ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560043

22955632

106

ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಿನಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ವಾರ್ಡ ನಂ: 56,ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾರ್ಕೆ ಎದುರು, ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016

22955612

107

ಕೋಣನ ಕುಂಟೆ ಮಿನಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, 3ರನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಲೇಔಟ್, ಅಂಜನಾಪುರ, ಕೋಣನ ಕುಂಟೆ, ಬೇಮಗಳೂರು- 560062

26320480

108

ಹೊರಮಾವು ಮಿನಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಬೂಸಾಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ,ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು- 560043

22955611

109

ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಿನಿ

ನಂ.26, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಮೇನ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 5600097

22955629

110

ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:109, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಫೀಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಯುಜಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎದುರು, ಉಪ್ಪಾರ್ ಪೇಟ್ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ,ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು-560053

22955622

111

ಹೊರಮಾವು -II

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕ, ದಾಸಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಮುನೀಶ್ವರ ನಗರ, ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು- 560016

25666249

112

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಿನಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಫೀಸ್, ವಾರ್ಡೆ ನಂ.7, ಕಾವೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560092

22955628

113

ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಮಿನಿ

ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ವಾರ್ಡ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.38, ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಪೀಣ್ಯಾ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 5600582

22955620

114

ಹೇರೋ ಹಳ್ಳಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಬಿಇಎಲ್ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಹೇರೋ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560091

22955633

115

ರಾಯಪುರಂ ಮಿನಿ

ಕಾರ್ಪೋರೆಟರ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಶಾಲೆ ಎದುರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ವಿ.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡೆನ್, ರಾಯಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560018

22955632

116

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 13ರನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ವಾತಿ ಹೋಟಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560072

23189117

117

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮಿನಿ

ಬಿಡಬ್ಲೂಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560013

22955613

118

ಹೆಗ್ಗನ ಹಳ್ಳಿ

ಚಿಕ್ಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕಕ್ಸ್, ಗಜಾನನ ನಗರ, ಹೆಗನ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮೋಹನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560091

22955638

119

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಗರ

ಕುವಂಪು ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಕ, ಲಾರೀ ಸ್ಟಾಂಡ್, ಗೊರುಗೊಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560022

22955624

120

ನಾಗದೇವನ ಹಳ್ಳಿ

ನಂ.38, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560056

28484652

121

ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಫೀಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ನಾಯುಡು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560026

22955641

122

ದೊಮ್ಮಲೂರು ಲೇಔಟ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆಳ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೀಸ್ ರೋಡ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560071

22955639

123

ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ

ನಂ.10, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಯಲ್ ಪಿ.ಜಿ.ಹತ್ತಿರ, ರೋಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಿಂಬಾಗ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560068

48541995

124

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಿನಿ

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 116, ಹಳೇ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಣೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560068

22955605

125

ಸಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ

ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ವೆಂಷನ್ ಹಾಲ್,ಸಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560021

22955641

126

ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಟೇಲ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು- 560026

22955616

127

ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆ.ಚ್.ಏ.ಎಲ್ 3ರನೇ ಹಂತ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560075

22955642

128

ಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಿನಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ, ಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಎದುರು, ಎಸ್.ಎಂ.ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560057

28370010

129

ವಿಜಯನಗರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.123, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜಿಂಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕತ್ತಿರ, ವಿಜಯ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560040

22955643

130

ಹಂಪಿ ನಗರ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 133,9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆರ್. ಪಿ.ಸಿ ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಂಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560010

22955637

131

ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್

ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಿಕಾಸಿಪುರ, 3ರನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಂಗಳೂರು- 5600111

22955648

132

ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತ

ವಾರ್ಡ ನಂ.3, ಯಲಹಂಕ 5ನೇಹಂತ, ಬಿಎಮ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560065

22955647

133

ಮೂಡಲ ಪಾಳ್ಯ

ವಾರ್ಡ ನಂ.127, ಬಿಬಿಎಮಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560072

22955644

134

ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ

ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಳೇ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪಾಪಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ,ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560084

22955646

135

ಜೆ.ಪಿ.ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತಿಕೆರೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಾರ್ಡ್.17,80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜೆ.ಪಿ.ಪಾರ್ಕ್, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560054

22955630

136

ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.198, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಟ್, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೈರಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560062

29753740

137

ಜಯನಗರ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಕರಿಸಂದ್ರ)

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಟ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560070

22955617

138

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಲೇಔಟ್ (ಹೆಮ್ಮಿಗೇಪುರ)

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.198, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಟ್, 1ನೇ  ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಹೆ.ಚ್.ಇ.ಎಲ್ ರೆಂಕೋ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560098

22955649

139

ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 175, ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್ ಲೇಔಟ್, 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560076

 

140

ನ್ಯೂ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.176, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಇಪಿಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560076

 

141

ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560084

22955438

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು

142

ಇಂದಿರಾನಗರ

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560038

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ

143

ಜಯನಗರ

ಆರ್.ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ

144

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎದುರು, ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560068

ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

145

ಬಗಲ ಗುಂಟೆ

ನಂ.30, ಶ್ರೇಯ ನಿವಾಸ್, ಜಯಮಾರುತಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಹೆಸರುಘಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560057

ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

146

ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್

ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560034

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ


ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು


bullet ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ನಿಲುವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಐ ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2005-06

bullet
ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಾಗರೀಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಬ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2009

bullet
ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಐ ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012

bullet
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಂಥನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012

bullet
ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2013

     

    ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ನಂ.13, ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ,

 ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ದೂರವಾಣಿ: +91 80 2223 0281

ಇ-ಮೇಲ್: dir-edcs@karnataka.gov.in

ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ: www.karnatakaone.gov.in

 

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಯೋಜನೆ,

ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ನಂ.13, ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ,

 ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ದೂರವಾಣಿ: 080-22261935/22264577

ಇ-ಮೇಲ್: pmk1@karnataka.gov.in

ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ: www.karnatakaone.gov.in ​​

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ( ಇಡಿಸಿಎಸ್), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

Top