Last modified at 16/01/2018 11:47 by gokenergy

​​​ಯೋಜನೆ

​ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು​

 

ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆ

ಸಾಮಥ್ರ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ)

ವಾರ್ಷಿಕ ಶಕ್ತಿ (ಮಿ.ಯು)

ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ

 ಗೋಧನ ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಘಢ

1600

11914

11333

ಘಟಕ-1: ಎಲ್... ದಿನಾಂಕದಿಂದ 48 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ

ಘಟಕ -2 : ಎಲ್..ದಿನಾಂಕದಿಂದ 54 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ

ಎಡ್ಲಾಪುರ ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ

800

5957

4960

ಎಲ್... ದಿನಾಂಕದಿಂದ 51 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ

ಬಿಡದಿ  ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಪಿ

700

2500

2500

------

ಆರ್ & ಎಮ್ ಎನ್.ಪಿ.ಹೆಚ್. (ಘಟಕ 6)

15

ಠಿeಚಿಞiಟಿg

    15

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015

ಮುನಿರಾಬಾದ್

10

11

44

23.11.2017 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಘಟಪ್ರಭಾ

20

40

99

-

ಗುಂಡಿಯಾ

400

1002

1333

-

ಶಿವನಸಮುದ್ರ

345

1290

750


ತಡದಿ ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಪಿ

2100

15637

7350

-

ಯಲಹಂಕ ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ

350

-

1571

ಮೇ-2018​​​

ಪಿ.ಸಿ.ಕೆ.ಎಲ್. ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಯೋಜನೆ

ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

ಕೇಸ್ -2 ಬಿಡ್ ಮಾರ್ಗ

1

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

1320 ಮೆ.ವ್ಯಾ. (2ಘಿ660)

2

ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 700 ಮೆ.ವ್ಯಾ. 3 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

2100 ಮೆ.ವ್ಯಾ.  (3ಘಿ700)

ಎಮ್..ಯು ಮಾರ್ಗ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

1

ಕುಡಗಿ ಸೂಪರ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

4000 ಮೆ.ವ್ಯಾ

2

ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ (ಘಟಕ 5&6 700 ಮೆ.ವ್ಯಾಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ)

1400 ಮೆ.ವ್ಯಾ

3

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ

2100 ಮೆ.ವ್ಯಾ.   (3ಘಿ700) 

ಎಮ್..ಯು ಮಾರ್ಗ- ಸ್ವಂತತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರು

1

ಹಾಸನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,

500 ಮೆ.ವ್ಯಾ

12 ಮತ್ತು 13 ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ

ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)​

ವರ್ಷ

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆ

% ಹಂಚಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು (ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಕ್ಷೇತ್ರ

2015-16

ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಘಟಕ-3 (700 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.

100%

700

ರಾಜ್ಯ

ಯರಮರಸ್ (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.) ಘಟಕ-1

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.

100%

800

ರಾಜ್ಯ

ಯರಮರಸ್ (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.) ಘಟಕ -2

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.

100%

800

ರಾಜ್ಯ

ಕುಡಮ್ಕುಲಮ್ ಘಟಕ - 2 (1*1000 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ..ಎಲ್.

22%

221

ಸಿಜಿಎಸ್

2015-16 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

2521


2016-17

ಕಲ್ಪಕಂ ಪಿಎಫ್ಬಿಆರ್ - 500 ಮೆ.ವ್ಯಾ.

ಭವಾನಿ

17%

85

ಸಿಜಿಎಸ್

ಕೂಡಗಿ ಘಟಕ - 1 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.

50%

400

ಸಿಜಿಎಸ್

ಕೂಡಗಿ ಘಟಕ -2 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.

50%

400

ಸಿಜಿಎಸ್

ಡಿ.ವಿ.ಸಿ

ಪಿ.ಸಿ.ಕೆ.ಎಲ್.

 

450

ಸಿಜಿಎಸ್

2016-17 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

1335


2017-18

ಕೂಡಗಿ ಘಟಕ - 3 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.

50%

400

ಸಿಜಿಎಸ್

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಹೊಸ ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. - ಘಟಕ-1 (1ಘಿ500)

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.

7%

35

ಸಿಜಿಎಸ್

ಯಲಹಂಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ  (1ಘಿ350 ಮೆ.ವ್ಯಾ.) ಹಂತ -I

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.

100%

350

ರಾಜ್ಯ

2017-18 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವರ್ಷ

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆ

% ಹಂಚಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು (ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಕ್ಷೇತ್ರ

2018-19

ಬಿಡದಿ-ಗ್ಯಾಸ್  (700 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.

100%

700

ರಾಜ್ಯ

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಹೊಸ ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಘಟಕ-2(1ಘಿ500)

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.

7%

35

ಸಿಜಿಎಸ್

2018-19 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

735


2019-20

ಎಡ್ಲಾಪುರ-800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.*

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.

100%

800

ರಾಜ್ಯ

ಚೆಯ್ಯೂರ್ ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ. ಘಟಕ -1 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ.

20%

160

ಸಿಜಿಎಸ್

ಕೈಗಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಘಟಕ -1(700 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ..ಎಲ್.

50%

350

ಸಿಜಿಎಸ್

2019-20 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

1310


2020-21

ಸಿರ್ಕಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ  ಘಟಕ -1 (1ಘಿ660)

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.

20%

132

ಸಿಜಿಎಸ್

ಚೆಯ್ಯೂರ್ ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ. ಘಟಕ -2 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ.

20%

160

ಸಿಜಿಎಸ್

ಚೆಯ್ಯೂರ್ ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿಘಟಕ - 3 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ.

20%

160

ಸಿಜಿಎಸ್

ಕೈಗಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಘಟಕ -2(700 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ..ಎಲ್.

50%

350

ಸಿಜಿಎಸ್

2020-21 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

802


ವರ್ಷ

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆ

% ಹಂಚಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು (ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಕ್ಷೇತ್ರ

2021-22

ಸಿರ್ಕಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ -3 (1ಘಿ660)

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.

20%

132

ಸಿಜಿಎಸ್

ಸಿರ್ಕಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ -3 (1ಘಿ660)

ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.

20%

132

ಸಿಜಿಎಸ್

ಚೆಯ್ಯೂರ್ ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿಘಟಕ -4 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ.

20%

160

ಸಿಜಿಎಸ್

ಚೆಯ್ಯೂರ್ ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿಘಟಕ -5 (1ಘಿ800 ಮೆ.ವ್ಯಾ.)

ಯು.ಎಮ್.ಪಿ.ಪಿ.

20%

160

ಸಿಜಿಎಸ್

2021-22 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

584


2017-22 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

2367


2017-22 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ

1850


 13ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರು ಸಾಮಥ್ರ್ಯ (2017-22)

4217


ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top