hfws_sections_drc

Last modified at 18/06/2022 14:52 by vssuser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ(DRC​)

ಸೂಚನೆ:​ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 080-29551156 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (Akuka 35 HSH 2022 Date:19.05.2022)
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ೧ ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಗೆ 2 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ. (ರಾಜ್ಯ & ಹೆ.. ಕ ವೃಂದ)
ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಎಸ್ಆರ್ ಸಿ /68-ದಂತ/2020-21)
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಪಟ್ಟಿ (SRC 2020-21)
ಕೀಲು, ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (DRC 2021)
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ-ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ(ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧))
ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)
ಇಎನ್‌ಟಿ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)
ಪ್ರಸೂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)
ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)
ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)
ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ತಜ್ಞರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) (ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ ೨೦೨೦-೨೧)

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿತಜ್ಞರು (ಕೀಲು ಮೂಳೆ) ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.
ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ (ಜನರಲ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್‌ ಮೆಡಿಸನ್)‌ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ.
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ತಜ್ಞರು (ಕೀಲು ಮೂಳೆ ರೋಗ) ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

2nd Round Document Verification of Sr. Medical Officer / Specialists (Orthopaedics) and Dental Health Officers

For downloading the call letter click here.
Check list for Document Verification
Cut-off of Dental Health Officers
Notification (Prakatane)

ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಪ್ರತಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರುವ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸುತ್ತೋಲೆ-ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರುವ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ - ತಜ್ಞರು (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್)
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ - ಕಿವಿ,ಮೂಗು,ಗಂಟಲು ತಜ್ಞರು
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ - ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರು
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ - ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ - ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ - ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು

Notificaiton regarding Appointment for the Post of GDMOs
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in Anaesthesia
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in Demotology
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in ENT
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in General Medicine
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in General Surgery
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in OBG
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in Opthomology
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in Paediatrics
Notificaiton regarding Appointment for the post of Specialists in Radiology


ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ- ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
889-ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ತಜ್ಞರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಅರವಳಿಕೆ)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಚರ್ಮ ರೋಗ)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ನೇತ್ರ)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ಮಕ್ಕಳ)
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು (ರೇಡಿಯಾಲಜಿ)


889-ಶುಶ್ರೂಷಕರು (ಡಿಪ್ಲೊಮ) ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು/ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕರೆ ಪತ್ರ
ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.
ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಮೂನೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ/ತುರ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರ-ಪತ್ರ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ.
ಕೀಲು, ಮೂಳೆ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುದ್ದೆಯ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್ ಪರ್ಸಂ​ಟೇಜ್


ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ತಜ್ಞರು/ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿ​ಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ


ಶುಶ್ರೂಷಕರು(ಡಿಪ್ಲೊಮಾ)-889 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

ವಿನ್ಯಾಸ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
© 2020, All Rights Reserved.