​​​​​​​​​​​​​​​​ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ 

 ಕಜ್ಞಾಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣ 

 ಕಜ್ಞಾಆದ ೪ನೇ ಸಭೆ​ ​​


     ಕಜ್ಞಾಆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ೩ನೇ ಸಭೆ 

   ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಷಯದ ೨ನೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ​ 

     ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಮೊದಲ ಸಭೆ

​TGETEUR

ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಮೂರನೇ ಸಭೆ 

ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ೨ನೇ  ಸಭೆ

TGKSP

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ  ಕಾರ್ಯತಂಡದ ೨ನೇ  ಸಭೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ  ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಮೊದಲ ಸಭೆ 

TTKSDP

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ  ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಮೊದಲ ಸಭೆ

 ಕಜ್ಞಾಆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ೨ನೇ ಸಭೆ

ಕಜ್ಞಾಆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ೨ನೇ ಸಭೆ

ನರ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ತಜ್ಞರ ವಿಮರ್ಶಣಾ ಸಭೆ ​ ​​​

ಟಿ ಡಿ ಯು ತಜ್ಞರ ವಿಮರ್ಶಣಾ ಸಭೆ 

ಕಜ್ಞಾಆದ ೩ನೇ ಸಭೆ


2014

ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಮೊದಲ  ಸಭೆ 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ  ಕಾರ್ಯತಂಡದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಮರ್ಷಣಾ ಸಭೆ