ಮೂಲೊದ್ದೇಶ

Last modified at 18/04/2016 08:35 by Ksfes

​​​​ಮೂಲೊದ್ದೇಶ

 

  1. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು " ಫೈರ್ ವಾರ್ಡನ್" ವಿಂಗ್ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 70 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಭೇತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತರಭೇತಿ ಪಡೆದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1000 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  2. ಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಜನರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪರಮ ಗುರಿ.
  3. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ​ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
  4. ಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಗ್ನಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ತುರ್ತುಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ, ಅಣುಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.
  5. ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ರೆಸಾಟ್ರ್ಸ್ಗಳು , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ.  ಸಮಾರಂಭ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು. 

​