ContactUs

Last modified at 22/01/2018 13:17 by System Account

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

1. ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್,

   ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                                                     22252443

2.  ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಠಾರಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್.                                    22353933

     ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

3. ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ಆರ್.ಜಗನ್ಮಾತ                                                               22034399

   ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿ&ಸಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು)                             22343550

4. ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಮೇಶ್                                                                              22034285

   ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ)

5. ಡಾ:ಬಿ.ಸಿ.ಸತೀಶ್                                                                                22353931

  ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ            (ಗಣಿ)                                              23632201

6. ಶ್ರೀ ರೇವಯ್ಯ                                                                                    22034367

  ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜವಳಿ)

7. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ                                                                    22034137

   ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ)

8. ಶ್ರೀ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

   ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ                                                  22353936

  ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                                                               22034378

9. ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಧಾ ಸೇತುರಾಂ ಓಂಕಾರ್                                                    22353775

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ                                                     22032883

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

10. ಶ್ರೀ ಜೈಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಎಸ್                                                             22353932

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ)                                                    22034319

11. ಶ್ರೀ ಅನ್ವರ್ ಬಾಷ                                                                         22034362

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ)

12. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ವರದಯ್ಯ                                                             22034388

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)

13. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್                                                          22034371

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್)

14. ರೀ ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ                                                              22034370

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ)                                   

15. ಶ್ರೀಮತಿ.ನೀಲಾ                                                                            22034611

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ)

16. ಶ್ರೀ ನಿಸಾರ್ ಹುಸೇನ್                                                                    22032877

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಕೋಶ)

17. ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಮತಿ                                                                           22034319

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು)

18. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀತಲ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ                                                        22034191

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು)

19. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ .ಜಿ,                                                              22034625

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕಕೋಶ)

20.  ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕುಮಾರ್                                                                     22034375

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ)

21. ಶ್ರೀಮತಿ.ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ                                                                        22034379

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಜವಳಿ)

22. ಶ್ರೀಮತಿ.ಹೇಮಲತಾ                                                                     22034382

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸಕ್ಕರೆ-1)

23. ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಜಮ್ಮ                                                                        22034363

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸಕ್ಕರೆ-2)

24. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ                                                                     22034320

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆ)

25. ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಲತಾ                                                                      22034364

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಯವ್ಯಯ)

26.  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು                                                                22034365

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ)

Content Owned and Maintained by : Commerce and Industries Secretariat

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.